WALTZ

Waltz je romantický anglický tanec tančený v 3/4 rytmu a jeho tempo je asi 30 taktů za minutu. Je též nazýván pomalým valčíkem i když je zde rozdíl v zemi původu. Do Evropy přišel z USA jako tanec Boston a zde byl standardizován v třicátých letech 20. století a s malými úpravami v Anglii učitelů tance Silvestra a Moora se tančí až do současnosti.

hartmanovaTANGO

Tanec, který má původ v Argentině a v Evropě prošel mnoha změnami. Tancuje se ve všech možných podobách svého postupného vývoje. Pravé argentinské tango by jste dnes už od jeho verze, ve kterém se zapsalo jako společenský tanec už vůbec nerozpoznali (a to i když obě verze tančí mistři). Jeho hudba obsahuje 33 rázných taktů v jedné minutě a je specifické svou velkou výbušností. Na některé doby vypadá pohyb klidně a ladně a na jiné je velmi ostrý. Nikdy nevíte který z těchto dvou příde. Takové je argentinské tango.

VALČÍK

Tanec z Města na Dunaji, jež proslavil celou směsí skladeb král valčíků Johann Strauss ml. – je dynamičtější oproti waltzu tančený rovněž v 3/4 rytmu, v tempu cca 60 taktů za minutu a počítaný též s výraznou první dobou raz-dva-tři. Úplný začátek jeho vývoje patří alpským lidovým tancům-ländlerům. Jeho rozšíření započalo počátkem 19. století a znamenalo oproti bujarému tanečnímu veselí určité zespolečenštění a glanc. I když má minimální počet figur, tak porotci závodního tance si podle něj testují kvalitu párů. Podle města Vídně se též užívá název Wiener Walzer.

QUICKSTEP

Nejrychlejší z klasických standardních tanců. Jak vyplývá z historie, jeho vývoj můžeme sledovat od r. 1924. Organizátoři mistrovství hvězd se rozhodli spojit nově vzniklý quick time foxtrot se soutěží v charlestonu. Zvítězil Frank Ford se svou nově vymyšlenou formou plochého charlestonu, který se sice v základu rychlému foxtrotu neboli quickstepu, tak jak měl být tehdy chápán, mnoho nepodobal, avšak jeho variace snesly docela dobré porovnání s variacemi dnešního quickstepu. Základy rychlého foxtrotu se vydělily z předcházející symbiózy pomalého a rychlého foxtrotu a tak se v r. 1929 pouze doplnily některými prvky a byl tu quickstep, který se tančí dodnes. V r. 1930 vznikla řada dalších figur a variací vlivem swingu a synkop. Dnešní podobě quickstepu se také někdy právem říká, že je vrcholnou formou foxtrotu.
Ukázka bude dodána

FOXTROT

Foxtrot je pojmenován po americkém herci Harry Foxovi podle jeho komické chůze na ragtimovou hudbu. Je ve 4/4 rytmu a ve 30. letech minulého století byl označován jako americký foxtrot anebo kavárenský styl s širokým rozsahem taktů. V základní verzi pro první taneční bývá uváděn v rytmizaci volné jako Slowfoxtrot anebo rychlejší Quickstep. /do tohoto tance přešel i vliv z Charlestonu/ Pro oba soutěžní tance je v pokračovacím kurze uveden jejich správný charakter. Na základní kroky a rytmizaci S-S-Q-Q lze pro základní kurz naučit i postup do tance Tanga. Ale opět platí, že absolventi kurzů
se s výrazovým tangem blíže seznámí až v pokračovacím kurze.

BLUES

Tanec jednoduchý k naučení a proto většina tanečních škol s ním začíná. Je ve 4/4 rytmu a volném tempu a vychází z baladických textů z černošského prostředí. Základní variace je postup z podtáčkou po směru, protisměru tance, sólo otáčení při počítání na 6 dob. Hudebním žánrem jsou většinou skladby jazzového charakteru.