logo

Kurz je určen žákům základních škol. Kurz je rozdělen na děti 6 -8 let a 9 -11 let.V kurzu vyučujeme nejen standardní a latinskoamerické tance, ale i lidové či historické tance.

tanec-pro-deti

V kurzu Vás čeká dvacet vyučovacích lekcí (leden-červen). Vyučovací hodina začíná pomocí různých her zahřátím organismu, následuje cvičení zaměřené na správné držení těla a poté přirozeně přejdeme v taneční kroky jako takové. V počátku  rozvíjí  u dětí jejich přirozený pohyb založený na fyzických možnostech každého jedince. Snažíme se trpělivě naslouchat s vědomím, že všichni neudělají všechno.
img_2449

Za nejdůležitější považujeme správné držení těla, cítění hudby, rytmu a samozřejmě koordinaci pohybů. Způsob výuky je přizpůsoben jejich schopnostem. Děti  mezi 6-11 rokem mají zvýšenou motorickou učenlivost, rychle a kvalitně se naučí velkému množství pohybů.

Rozhodli jsme se uspořádat kurz v prostorách Dobřichovického domečku (POZASTAVENO, PŘESUNUTO DO ŘEVNIC).

 

                            STARŠÍ DĚTI PÁTEK ODPOLEDNE

ŘEVNICE Děti úterý 15.30-17.00

 LIDOVÝ DŮM ŘEVNICE 2019